Ventilatie Nertsen

Ventilatie bij Nertsen

Om op klimaatgebied de luchttoevoer, luchtafvoer en/of luchtcirculatie  in een open of gesloten nertsenstal goed te regelen heeft Sleegers meerdere mogelijkheden toegepast in diverse nertsenhouderijen met goede resultaten.

Een perfect klimaat met effectieve luchtcirculatie vormt de basis voor een goede gezondheid van de dieren. Wanneer de stalventilatie niet in orde is kan dit leiden tot meerdere ingrijpende, nadelige gevolgen.

Een te warme of te vochtige omgeving verminderd de eetlust van de nertsen. Wanneer zij minder eten kunnen de prestaties, of beter gezegd de pels, haar kwaliteit verliezen. Het is tevens een bron voor ziektekiemen. Zowel bacterien en virussen krijgen de kans om zich te nestelen en te vermenigvuldigen waardoor de nertsen besmet kunnen raken.

Door warmte in de stal ontstaat een temperatuurstijging die naast stress ook rusteloosheid veroorzaakt. Bij een goed geventileerde stal, oftewel een goed klimaat, zullen de dieren beter ontspannen waardoor de nertsen beter groeien en gezonder blijven. Dit alles komt de uiteindelijke pels ten goede.

De oplossingen die Sleegers onder andere aandraagt op het gebied van ventilatie bij een open stal is het gebruik maken van een krachtige, duurzame en onderhoudsarme circulatieventilator welke de luchtcirculatie- en verdeling verbeterd. De nertsen zullen hierdoor minder hittestress vertonen en zich meer op zijn gemak voelen tijdens warme dagen.

Korfventilator nertsen
Korfventilator
ventilatie nertsen

Ventilatiesystemen voor gesloten nertsenstallen

Voor de gesloten stallen worden meerdere toepassingen van ventilatie gebruikt om er voor te zorgen dat er een juiste toe- en afvoer is van verse lucht welke op een geregelde manier wordt gecirculeerd. Dit wordt onder andere gedaan door een combinatie van dakkokers, luchtinlaatkleppen en gevelventilatoren. Afhankelijk van de grootte van de stal wordt er bepaald welke capaciteit nodig is om (geautomatiseerd) een ventilatiesysteem te plaatsen dat perfect aansluit op de wensen van de pelshouder en het dier.

Door de inlaatkokers met luchtverdeelplaat wordt verse, inkomende lucht de stal ingebracht. De luchtverdeelplaat zorgt ervoor dat de inkomende lucht naar de zijkanten wordt gestuwd en zo niet rechtstreeks op de dieren terecht komt. Wanneer er te weinig verse lucht aangevoerd wordt schakelen de luchtinlaatkleppen bij. Deze worden door klepmotoren aangestuurd.

Voor de afvoer van lucht worden grote gevelventilatoren geplaatst die samen tienduizenden m3 lucht per uur afzuigen uit de stal. Deze ventilatoren zijn in verschillende afmetingen en capaciteiten beschikbaar.

Voor dit complete ventilatiesysteem ontwerpt, levert en installeert Sleegers tevens de paneelkast die op maat gemaakt wordt voor de aansturing van het systeem. Door dit totaalsysteem heeft u het klimaat en aanvoer van verse lucht zelf in de hand waardoor u de situatie voor de dieren en mensen in de stal sterk verbeterd.

Ventilatie nertsen
luchtinlaatkleppen ventilatie
gevelventilatoren nertsen

Neem contact op!

Bel of mail ons uw vraag!

Tel: 0031 (0)492-331404 – Mail: info@sleso.nl

Contactformulier