Ermaf Thermorizer TR 75

Ermaf Thermorizer TR 75

Bij de keuze van het juiste verwarmingssysteem zijn de optimale temperatuurverdeling, CO2-reductie en milieuduurzaamheid cruciale criteria. De Thermorizer is speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en betreed vanaf begin 2014 de markt.

De TR 75 wordt voor het nauwkeurig en gecontroleerd verwarmen van stallen in de dierhouderij en kassen in de tuinbouw gebruikt. Door het hoge rendement en de energie-efficiënte indirecte verwarming is de TR een voordelige systeemoplossing.

Het gaat bij de Thermorizer om een gesloten verbrandings- en verwarmingssysteem. Dit systeem dat onafhankelijk van de lucht in het vertrek is, garandeert een zeer zuivere verbranding met een geringe NOx-emissie.

Alle rookgassen worden via de schoorsteen afgevoerd, de te verwarmen lucht in het vertrek blijft fris en zuiver. De TR is uitgerust met een volautomatische besturing (ACU = Air-heater Control Unit). De ACU maakt de directe aansturing van het verwarmingstoestel via de klimaatcomputer of een ruimtethermostaat mogelijk. Maar ook handbedrijf is mogelijk. Naast de duidelijke bedieningsstructuur beschikt de ACU ook over van verre herkenbare statuslampjes, die de bediener snel overzicht over de status van het apparaat verschaffen. Goed herkenbare blauwe LED’s geven de gebruiksmodus aan, een uit 7 segmenten bestaand display ondersteunt in geval van storing bij de storingsanalyse.

De directe elektrische ontsteking en de branderwerking worden door middel van ionisatie bewaakt. Wanneer de vlam dooft of het apparaat niet ontsteekt, wordt de gastoevoer direct door de besturing onderbroken. Met behulp van de temperatuurvoeler regelt de ACU de temperatuur van de warmtewisselaar van de TR 75 volautomatisch. Daardoor wordt een haast constante uitblaastemperatuur van de verwarmde lucht bereikt. Zo kunnen temperatuurverschillen in de stal verminderd en de verwarmingskosten geminimaliseerd worden.

De systeemoplossing met een of meerdere verwarmingstoestellen kan voor de trapsgewijze of modulerende regeling tot 75 kW ingezet en met aardgas of alle andere LPG mengsels gebruikt worden. De TR van hoogwaardig RVS is resistent tegen invloeden van buitenaf zoals vuil en vocht. Hij is zowel aan de binnen- als aan de buitenkant bestand tegen hogedrukreiniging. Door een interne helling wordt de afvoer van het afvalwater gewaarborgd. De warmtewisselaar is via een serviceklep makkelijk toegankelijk.

Een optimaal klimaat is in de dierhouderij de belangrijkste factor voor de gezondheid en productiviteit van de dieren. Ventilatie en warmtetoevoer zijn nodig om het klimaat in de stal te controleren. De temperatuur, het vochtigheids- en CO2-gehalte spelen daarbij een cruciale rol.

Sinds 2010 wordt de controle van de luchtkwaliteit in mestbedrijven wettelijk voorgeschreven. De toelaatbare CO2-concentratie in de stallucht betekent vaak, dat de toegestane bezettingsdichtheid lager wordt, wanneer de eis tot een hoogste concentratie van 3000 ppm CO2 in de stal niet aangehouden kan worden.Door de geringe CO2- en NOx-vorming in het gesloten verbrandings- en rookgassysteem voldoet de Thermorizer TR optimaal aan deze voorwaarden.

Om het infectiegevaar zo gering mogelijk te houden, is het regelmatig reinigen van de stallen noodzakelijk. Hoe robuuster en veiliger de verwarmingstoestellen bestand zijn tegen hogedrukreiniging, hoe eenvoudiger het is om de stal te reinigen. In het nieuwe
apparaat-/behuizingsconcept zijn de Thermorizer en de besturing ervan uitstekend voor intensieve reinigingswerkzaamheden uitgerust.

Conclusie: het doel, om een uitstekend stalklimaat in combinatie met lage investeringen en bedrijfskosten te bereiken, kan elke veehouder benaderen door de Thermorizer te gebruiken.

Tuinbouw

Bij de verbranding van gas komen behalve CO2 ook andere gassen vrij, die schadelijk voor de planten zijn, bv. stikstofoxiden (NOx).
Wanneer planten voortdurend aan te hoge concentraties NOx blootgesteld worden, kan dit de groei vertragen en het kan zelfs tot productieverlies leiden.

De gepatenteerde brandertechnologie van de TR produceert slechts een zeer geringe stikstofoxide-emissie. Een grote luchtworp en luchtbeweging worden gecombineerd met het voordeel van een gelijkmatige verdeling van de warmte en van het CO2-gehalte. Wanneer er niet verwarmd wordt, kan de ventilator voor het creëren van een luchtbeweging  gebruikt worden, om de planten te drogen of om temperatuurverschillen in de kas te compenseren.

Ermaf Thermorizer TR75 aardgas of propaankachel

Technische gegevens

Gassoorten: II2ELL3B/P,
aardgas H en L (gassen van categorie 2
en 3), LPG (gasvormig): propaan, propaan/
butaan, butaan.
Inlaatdruk pu: 20 tot 70 mbar.
Gasaansluiting: Rp ¾ volgens ISO 7-1.
Trapsgewijze regeling: Aan/uit-signaal
(240 V~ door koppelrelais).
Continue regeling: vermogensregeling van
60 – 100%, (0 – 10 V/4 – 20 mA instelsignaal).
Besturing ACU met directe elektrische ontsteking
en ionisatiebewaking.
Ventilatortype:
hoofdventilatie: axiaal, branderventilatie:
radiaal.
Materiaal:
behuizing: RVS,
warmtewisselaar: RVS,
ACU: vlamwerend polymeerblend van polycarbonaat
(PC) en acrylnitrilbutadiëenstyreen-
copolymerisaat (ABS).
Omgevingstemperatuur: maximaal 40°C.
ΔTmax: 35°C.
Cyclusblokkering: 15 s.
Vermogen: 75 kW.
Luchtworp: 40 m,
snelheid aan het einde van de straal:
0,5 m/s.
Gasverbruik:
aardgas L: 8,5 m3/h,
aardgas H: 7,2 m3/h,
propaan: 4,8 kg/h,
butaan: 5,9 kg/h.
Aansluitwaarde:
400 V~, -15/+10%, 50 Hz, 950 W.
Opgenomen stroom: IN: 1,4 A.
Luchtcirculatie:
ventileren: ± 7000 m3/h,
verwarmen: ± 7000 m3/h.
Afmetingen: 2145 x 811 x 653 mm.
Geluidsniveau: ≤ 75 dB.

Thermorizer
Thermorizer
Thermorizer