Agro elektra keuring

Agro elektra keuringen

De Agro Elektra Keuring is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN1010. De NEN1010 geeft veilig­heidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. 

We hebben een samenwerkingsverband met RE-Vision BV uit Best om de Agro Elektra Inspecties bij onze klanten uit te voeren om de simpele reden dat we zo zeker weten dat de inspectie onafhankelijk gebeurt. Aan de hand van het opgestelde rapport herstellen we de gebreken en stellen we een herstelverklaring op voor de verzekering van onze klant.

De werkwijze is als volgt:

De inspecteur brengt een bezoek aan uw bedrijf. Hij maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. De verschillende onderdelen van uw elektrische installatie komen aan bod. De inspecteur bespreekt direct aandachtspunten en tips met u om de brandveilig­heid op uw bedrijf te verhogen. U ontvangt een rapportage met een duidelijke weergave of uw installatie wel of niet aan de veilig­heidseisen voldoet. Ook bevat het rapport een overzicht van gebreken die u als eerste moet herstellen, om een brandveilige bedrijfsvoering te behouden.

Kachel keuringen:

We verzorgen voor onze klanten het onderhoud en de jaarlijkse kachel keuringen voor de merken Ermaf, Holland Heater, Priva en de Sleso kachels. Hierbij worden de heaters aan de hand van een aantal belangrijke punten gecontroleerd, afgesteld en getest en, waar nodig, meteen hersteld.

Veel veehouders maken nog geen gebruik van deze dienst omdat de kachel, op dat moment, goed functioneert. Ons motto in deze is “Voorkomen is beter als genezen!”. Dit zal kostentechnisch altijd voordeliger uitvallen dan wanneer de kachel op een ongewenst moment uitvalt of dat er een acuut gevaar ontstaat zoals brand.

Sleegers biedt de mogelijkheid om een meerjarig contract voor onderhoud af te sluiten zodat we elk jaar de onderhoudsbeurt in de agenda opnemen waardoor u er geen omkijken naar heeft.

Keuring van noodstroomvoorziening

Noodstroomvoorzieningen oftewel een noodstroom aggregaat is essentieel op een bedrijf dat met levende dieren werkt. Een veilig en betrouwbaar werkende noodstroomvoorziening is van levensbelang. Er moet altijd een vangnet zijn voor de momenten dat er, bijvoorbeeld door bliksem, geen stroomtoevoer is bij uw bedrijf.

Ook de door ons geleverde noodstroomvoorzieningen kunnen een jaarlijkse onderhoudsbeurt ontvangen waardoor u het hele jaar kunt vertrouwen op uw noodstroom aggregaat als het nodig is.

Naast de keuring van de noodstroomvoorziening leveren we ook noodstroomaggregaten en tractoraggregaten.

Neem contact op!

Bel of mail ons uw vraag!

Tel: 0031 (0)492-331404 – Mail: info@sleso.nl

Contactformulier