RAV erkenning voor Ermaf toestellen

RAV erkenning voor Ermaf toestellen

Met de Ermaf heater voldoet uw stal aan de hedendaagse eisen wat betreft ammoniak, kooldioxide, vochtigheidsgraad en dit geeft u de mogelijkheid om het klimaat  in uw stal perfect te organiseren. U voldoet daarbij aan de gestelde normen van de Europese richtlijnen en de milieukeur.

Elster Instromet, de producent van de Ermaf hetelucht toestellen, biedt met de RGA100 en de RGA95 een ammoniak reducerende en CO2-vrije oplossing voor milieu-en kostenbewuste pluimveehouders. De energiezuinige verwarming vermindert de ammoniak en kooldioxide productie in de stal en bespaart daarbij flink op stookkosten.

In het kader van de Regeling Ammoniak Veehouderij (Rav) is voor de Ermaf RGA toestellen een (gereduceerde) ammoniakemissiefactor vastgesteld.

Aan het RGA systeem is een Rav-code en emissiefactor toegekend wat betekent dat het systeem, uitgevoerd volgens de beschreven opstellingen, voldoet aan de eisen van ammoniak reducerende systemen. Zo is de emissie bij vleeskuikens geen 80 gram maar slechts 35 gram per dierplaats per jaar: een reductie van meer dan 50%!

Ook voor andersoortig pluimvee in grondstallen met volledig strooiselvloer geldt dat de RGA de emissie reduceert.

Lagere investering

U kunt met 1 toestel van 100 kW meer dan 800 m² staloppervlak verwarmen. Dit betekent in de meeste gevallen dat u met 2 toestellen type RGA100 per stal al voldoende capaciteit heeft. Kiest u bij renovatie in verband met leklucht bij oudere stallen voor een iets hogere capaciteit, ook dan heeft u vaak voldoende aan 2 toestellen per stal. Een aanzienlijke besparing in de installatiekosten aangezien concurrerende heaters vanwege de Rav, gebonden zijn aan een maximum staloppervlak van 450 m2 per heater.

Goed stalklimaat

De RGA-heater ende Thermorizer hebben een dubbelwandige schoorsteen die geheel onafhankelijk werkt van de ruimte waarin hij is geplaatst. Door het gesloten systeem vindt er géén open verbranding plaats en komen er dus géén rookgassen in de stal. De verbrandingsgassen worden naar buiten afgevoerd, en ook de voor het toestel benodigde zuurstof komt van buiten via hetzelfde dubbelwandige schoorsteensysteem. Hierdoor wordt de noodzakelijke zuurstof in de stal voor de dieren niet voor de kachel verbruikt.

Energiezuinig

Het toestel heeft al een hoog rendement bij zijn nominale vermogen maar dat wordt nog beter wanneer het toestel wordt uitgerust met een optionele modulerende regeling. Het vermogen van het toestel past zich dan automatisch aan wanneer minder warmte nodig is in de stal. Uw stalklimaat wordt hierdoor nog stabieler tegen lagere stookkosten.

Makkelijk te reinigen

De toestellen zijn eenvoudig en goed te reinigen. Ermaf is één van de grondleggers van hete lucht verwarming en is al meer dan 40 jaar in Nederland actief. T.b.v. het Rav-systeem kan Sleegers u namens Ermaf zowel de toestellen als de benodigde steunventilatoren leveren.

Dankzij de lage emissiefactor van het Ermaf RAV systeem kan een vleeskuikenhouder zijn productie verdubbelen zonder dat de ammoniakemissie toeneemt.

35.000 kuikens in een traditionele stal emitteren net zoveel ammoniak als 80.000 kuikens in een stal met Ermaf RAV systeem.

Voor een verwijzing naar het volledige assortiment van Ermaf: Klik hier