Re-vision

NEN1010 – NEN3140 – Agro-E Inspectie

Re-vision is, als professional in haar vakgebied, dagelijks bezig om elektrische installaties en de aangesloten apparaten te meten en te testen. Dit om de risico’s van het gebruik hiervan te beperken. Ook wordt hierdoor kans op verstoringen van uw bedrijfsproces als gevolg van uitval/storing van de elektrische installatie zo klein mogelijk.

Sleegers Farm Equipment is trots op het samenwerkingsverband met Re-vision. Hierdoor kunnen we onze klanten de mogelijkheid bieden om een keuring uit te laten voeren. De diverse keuringen die door de verzekering gevraagd worden zijn onder andere:

  • NEN1010: Nieuwe elektrische installaties, en bepaalde uitbreidingen of wijzigingen aan bestaande installaties, moeten minimaal gemaakt worden volgens de (nu geldende) NEN1010. De norm beschrijft een veilige, functionele en betrouwbare elektrische installatie.
  • NEN3140: In principe is de elektrische installatie gemaakt en gekeurd volgens de NEN1010 bij oplevering. In dit inspectierapport is ook vastgelegd wat de inspectiefrequentie is van de periodieke keuring, de NEN3140-keuring. Deze heeft als doel het lokaliseren van fouten en gebreken die bij aanpassing of het gebruik van de installatie ontstaan (ook bijvoorbeeld verouderingsverschijnselen). Elektrische veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn belangrijke aspecten van de inspectie.
  • Agro-E inspectie: Deze inspectie is in het leven geroepen door de verzekeringsmaatschappijen. Deze keuring is gebaseerd op de NEN1010 en NEN3140, maar vertrouwd meer op de deskundigheid/ervaring van de inspecteur. De stelling van de verzekeraars is dat in 20% van de tijd 80% van de elektrische fouten gevonden moet worden (t.o.v. een NEN3140 inspectie). Verder heeft deze inspectie een aantal aanvullende punten (afhankelijk van de sector) die juist verder voeren dan de NEN3140. Het meetprotocol en de vorm van het rapport is voorgeschreven door de verzekeraars.

Herstelverklaring voor verzekering

Aan de hand van het inspectierapport hersteld Sleegers Farm Equipment de punten die hersteld moeten worden. Als alle punten zijn hersteld volgens het rapport wordt er door Sleegers een herstelverklaring opgesteld die u aan uw verzekering kan geven als bewijs dat uw elektrische installatie weer in orde is.