Stienen Alarmpanelen

Stienen Alarmpanelen:

ASU-serie

De ASU bewaakt de temperatuur volledig onafhankelijk van de klimaatregeling. Indien de temperatuur buiten de ingestelde grenzen komt, wordt het alarmcontact gesloten. Daarnaast heeft de ASU contactingangen voor een alarmcontact van bijvoorbeeld de klimaatregeling. De ASU heeft een buitentemperatuurcompensatie waardoor de maximale alarmgrens afhangt van de actuele buitentemperatuur. De ASU is er voor 4, 10 of 16 zones.

 

 

 

 

AS-serie

Ons AS-x alarmpaneel beschikt over één of meerdere alarmingangen waaraan u de storingsuitgangen van bijvoorbeeld uw klimaatregelaar koppelt. Bij een storing treedt onmiddellijk het alarmsignaal in werking om het op betrouwbare wijze te verzenden naar bijvoorbeeld uw semafoon of IP-melder.

 

 

 

 

AM-6

De AM-6 beschikt over 6 alarmingangen die voorzien zijn van een schakelaar en actieve leds. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk wat de status van een alarm- groep is. De AM-6 heeft een interne accu met accu- bewaking en een geheugen waarmee u de oorzaak van een alarm gemakkelijk opspoort.