Stienen Klimaatcomputers

Stienen klimaatcomputers

Pluimveecomputers:

PL-9200 Pluimveecomputer

De PL-9200 pluimveecomputer vormt het hart van uw bedrijf. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch de ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2 in uw stal. De PL-9200 heeft een groeicurve voor temperatuur en ventilatie terwijl het grote display met grafische weergave u in één oogopslag een compleet inzicht geeft in uw stal. De PL-9200 is eenvoudig te bedienen en overzichtelijk doordat niet gebruikte functies buiten beeld kunnen worden gehouden.

PL-9200(1)

PL-9000 klimaatcomputer

De PL-9000 regelt vrijwel alle vitale processen in uw pluimveebedrijf. Deze pluimveecomputer is uitermate geschikt voor een stal met 2 klimaatzones. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch de ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2. Een optimaal stalklimaat wordt zo gegarandeerd. Door de aanwezige groeicurven groeit het klimaat mee met uw dieren. Het grote display met grafische weergave geeft u in één oogopslag een compleet overzicht van uw stal. De PL-9000 is eenvoudig te bedienen door middel van druktoetsen. Door ongebruikte functies buiten beeld te houden, blijft de aansturing zeer overzichtelijk.

 

Stienen klimaatcomputer PL-9000

CB-4000 klimaatregelaar

De CB-4000 regelt het klimaat in een pluimveestal via een functie voor traploze ventilatie met inlaatventielen in twee groepen. Daarnaast gebruikt de CB-4000 een regeling voor koeling in combinatie met de luchtvochtigheid. De CB-4000 heeft een telleringang voor water en voer en kan de water/voer verhouding bepalen. Doordat deze klimaatcomputer is voorzien van twee displays, leest u
één oogopslag de temperatuur en de ventilatie af. De bediening is heel eenvoudig door het gebruik van tekst en symbolen.

Stienen klimaatregelaar

Klimaatcomputers varkenshouderij:

KL-6000 serie Klimaatcomputer

De klimaatcomputers van de KL-6000 serie beschikken over regelingen als verwarming, ventilatie, koeling, warmtewisselaar en groeicurve. Door de speciale klimaatregelingen voor Ecovent, centrale afzuiging en AQC-luchtregelunits is deze serie ideaal voor het automatiseren van uw klimaatsysteem. De KL-6000 klimaatcomputers kunt u exact afstemmen op de situatie in uw bedrijf door ongebruikte functies buiten beeld te houden. Daardoor zijn ze overzichtelijk en heel gebruiksvriendelijk. Het grote grafische display geeft in één oogopslag een overzicht van uw complete stal. Door de modulaire opbouw van deze regelaars kan elke toekomstige uitbreiding gemakkelijk geïmplementeerd worden

 

Stienen klimaatcomputer varkenshouderij

KL-6001 serie Klimaatcomputer

De KL-6001 is een zeer uitgebreide klimaatcomputer waarmee u het stalklimaat van één afdeling optimaal kunt beheersen. Deze stalcomputer beschikt over regelingen als verwarming, ventilatie, koeling, warmtewisselaar en groeicurve. De speciale klimaatregelingen voor Ecovent, centrale afzuiging en AQC-luchtregelunits maken de KL-6001 tot de ideale klimaatcomputer voor deze stalsystemen. U kunt de KL-6001 exact afstemmen op de situatie in uw bedrijf door ongebruikte functies buiten beeld te houden. De stalcomputer is daardoor overzichtelijk en heel gebruiksvriendelijk. Het grote grafische display geeft in één blik een overzicht van uw complete stal. Eventuele aanpassingen zijn daardoor snel gemaakt.

 

Stienen klimaatcomputer varkenshouderij

CB-2000 serie Klimaatcomputer

De CB-2000 serie: altijd een constant klimaat binnen de afdeling. De klimaatcomputers van de CB-2000 serie regelen op een eenvoudige en efficiënte manier het stalklimaat binnen één afdeling. De regelaars zijn voorzien van twee displays die u op de hoogte houden van de actuele staltemperatuur en -ventilatie. Er kunnen meerdere ventilatoren in twee groepen geregeld worden. Mocht de ventilatievraag boven een bepaald niveau komen, wordt automatisch de tweede groep bijgeschakeld. Om het klimaat met uw dieren mee te laten groeien, gebruikt u de groeicurven om een begin- en eindwaarde in te stellen voor temperatuur en ventilatie. De regelaars zorgen op deze manier dat de juiste verhouding tussen verwarming en ventilatie binnen de afdeling gewaarborgd blijft.

 

Stienen klimaatcomputer varkenshouderij

CBA-2000 serie Klimaatcomputer

De CBA-2000 serie: klimaatregelaars voor één afdeling met een directe luchtinlaat. De klimaatcomputers van de CBA-2000 serie regelen het klimaat binnen één afdeling met één luchtinlaatzone. Ze zijn voorzien van twee displays die u op de hoogte houden van de actuele staltemperatuur en -ventilatie. Daarbij bewaakt de CBA-serie ook de ruimtetemperatuur en schakelt indien nodig de koeling in. Wanneer de temperatuur toch buiten de ingestelde grenzen komt, krijgt u een alarmmelding. Aan de ventilatievraag wordt voldaan door meerdere ventilatoren die in twee groepen geregeld kunnen worden. Met behulp van 4 knikpunten in de groeicurven programmeert u nauwkeurig het verloop van het klimaatproces. Op deze manier blijft het juiste klimaat binnen de afdeling gewaarborgd.

 

Stienen klimaatcomputer varkenshouderij

CB-3000 serie Klimaatcomputer

De CB-3000: economische klimaatregeling voor uw varkenshouderij. Deze klimaatcomputer regelt het stalklimaat binnen één afdeling die voorzien is van 2 groepen luchtinlaten. Dit gebeurt op een eenvoudige en efficiënte manier. De CB-3000 beschikt over regelingen zoals ventilatie, verwarming en koeling. Door middel van twee displays wordt u op de hoogte gehouden van de actuele staltemperatuur en ventilatie. De temperatuurcompensatieregeling bewaakt de ruimtetemperatuur en schakelt automatisch de koeling in mocht deze te hoog worden. Om ervoor te zorgen dat het klimaat meegroeit met uw dieren kunt u het klimaatproces met behulp van de groeicurven programmeren. Zo regelt en overziet u de basisbehoeften van uw dieren op een efficiënte en economische manier.

 

Stienen klimaatcomputer varkenshouderij