Stofreductie Pluimvee

Stofreductie Pluimvee

Reeds jaren houdt Sleegers Farm Equipment, als totaalleverancier in de pluimveehouderij, zich bezig met de problematiek die in de sector speelt. Een daarvan is onmiskenbaar de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen. Door de jaren heen zijn er diverse systemen ontwikkelt die er voor zorgen dat de stof (deels) wordt afgevangen wanneer het de stal verlaat.

Maar een effectief en betaalbaar systeem dat de externe fijnstofuitstoot als ook de luchtkwaliteit in de stal zelf verbetert is (was) er tot op heden nog niet.

Al meerdere jaren heeft Sleegers Farm Equipment rond de tafel gezeten met diverse partijen om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Na diverse producten en oplossingen uitvoerig te hebben getest blijkt Sleegers in Static Air de juiste partner te hebben gevonden! 

Fijnstofreductie pluimvee

Alle betrokken partijen tijdens de start van de eerste proef van Foodvalley in fijnstofreductie in de pluimveehouderij. Uiteraard was Sleegers Farm Equipment er, als betrokken partij, bij aanwezig!

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten in de regio FoodValley, de provincie Gelderland, WLR en sectororganisaties met elkaar afspraken gemaakt over de te volgen route om de fijnstof bijdrage van de veehouderij te verminderen met oog voor en behoud van een duurzame veehouderijsector in de regio. 

Start fijnstofmetingen FoodValley project

Op vrijdag 3 november 2017 is begonnen met een serie praktijkproeven op diverse pluimveebedrijven met het doel om de fijnstofuitstoot uit pluimveebedrijven te reduceren.

Static Air heeft met hun systeem, PMX, het spits afgebeten. Voor de proef zijn 2 identieke stallen gebruikt waarbij er 1 is uitgerust met het PMX systeem. Dit systeem (PMX) vangt fijnstof af door middel van het ioniseren van stofdeeltjes in de lucht. De stofdeeltjes worden geladen met positieve ionen waardoor alle geaarde oppervlakten in de omgeving van de PMX worden geactiveerd als afvangoppervlak. Door zowel in de proefstal als in een identieke controlestal te meten wordt de reductie vastgesteld.

Zie ook het artikel op Pluimveeweb.nl

Overweldigend resultaat

Na eerdere overweldigende resultaten bij proeven in een stal van een klant van Sleegers Farm Equipment zijn we nu op weg om deze resultaten ook in de proefstal van het Foodvalley project neer te zetten. Deze resultaten van reducering van fijnstof in de stal worden gemeten waardoor de werkbaarheid en effectiviteit van dit product kan worden vastgesteld!

fijnstof reductie pluimvee
fijnstof reductie pluimvee

Voor meer informatie over het fijnstof reducerende techniek kunt u contact met ons opnemen.

, , , , , , , , , , , ,